Sunday, September 30, 2007

71


Courant#71: Buiten de muren (jan-feb 2005)

Beschrijving:

Waarom op straat?

In de woelige jaren 1970 wilden creatievelingen van allerlei slag destraat op, vanuit een zorg voor de democratisering van de cultuur.Floriane Gaber schetst de ontwikkeling die het straattheater in Frankrijksindsdien doormaakte. De openbare ruimte: een ‘speel'ruimte?
Hoe kan er bij stadsontwikkeling rekening worden gehouden met toekomstigeinterventies, manifestaties en evenementen? Aan de hand vanenkele voorbeelden schetst Katrien Laenen de visie vanuit het team vande Vlaamse Bouwmeester. De ‘mythe van de straat' vanuit de praktijk bekeken

In het septembernummer van De Witte Raaf plaatste Bart Verschaffelkritische kanttekeningen bij de druk op cultuurwerkers en politici om destraat op te trekken. Kan je op straat de mensen enkel als consumentaanspreken? An Mertens van Zinneke Parade reageert. Werkplaatsen zorgen voor de broodnodige spin off. In Frankrijk bestaat er al een lange traditie van werkplaatsen voorstraattheater in de schoot van festivals en gezelschappen. TerschellingsOerol in Nederland heeft al enkele jaren een ‘werkplaatsfunctie'. Ook inVlaanderen krijgt de idee van werkplaatsen steeds meer voet aan grond,schrijft journaliste Hilde Pauwels.

Onderzoek bij netwerken

Eunetstar en In Situ zijn twee Europese netwerken voor podiumkunsten‘buiten de muren'. Beide netwerken maken niet alleen (co-)productiesmogelijk, ze doen ook aan reflectie en onderzoek, zij het op een heelandere manier. Booming business, safetycultuur en nachtmerries
Ervaringsdeskundige Ivan Saerens compileerde een handboek over dediverse aspecten van de veiligheid bij manifestaties en evenementen.

De stad als stimulator van massa-evenementen

Op verschillende manieren ondersteunen steden en gemeentenevenementen: door de inzet van materiaal en personeel, door subsidies,...Daar stellen ze een aantal voorwaarden tegenover. Marc Swyngedouwbelicht de recente ervaringen van de stad Hasselt.

Auteur: Vlaams Theater instituut

Download dit document: http://hdl.handle.net/2147/242

No comments: