Sunday, September 30, 2007

63Willemijn Lofvers, Marcel Musch (red.)

Platteland / Countryside
OASE 63 - Tijdschrift voor Architectuur

Vormgeving: Karel Martens, Aagje Martens, Geïllustreerd (kleur en zw/w), Paperback, ing., 144 pagina's, Formaat: 17 x 24 cmTekst in Nederlands en Engels, ISBN 90-5662-358-3, ISSN 0169-6238, € 17,50

OASE is een onafhankelijk, internationaal, tweetalig (Nederlands/Engels) tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. In ruim twintig jaar is OASE uitgegroeid tot hét vaktijdschrift waarin een reflectieve en kritische houding over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur centraal staat. OASE verschijnt drie keer per jaar.
OASE 63 is gewijd aan de ontwikkeling van het platteland. Tot op de dag van vandaag werd hiernaar gekeken vanuit stedelijk perspectief. Alles, zelfs de ontwikkeling of bescherming van natuur op het platteland, staat uiteindelijk ten dienste van de stad. Oase 63 draait dit perspectief om: niet de stad of de verstedelijking, maar het platteland en de agrarische industrie vormen het uitgangspunt. De tweedeling stad/platteland wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken: herinterpretatie van de historie, hedendaagse ontwerpen, analyse, beschouwing en theorievorming.

No comments: